Bình chữa cháy bột MFZ8 - 8kg

Xem kết quả: /  số bình chọn: 20
Bình thườngTuyệt vời 

Bình bột chữa cháy dùng để chữa cháy các chất rắn, chất lỏng, chất khí và các chất khí hoá lỏng dễ cháy, chữa cháy kim loại bằng các loại bình bột.